St. Agathaplein
Hofje van der Dussen
Het Klaeuwshofje
Oostpoort

Welkom

 

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE 

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

Hierbij wil de Katholiek Bond van Ouderen (KBO) afdeling Delft zich even aan u voorstellen.

De KBO-Delft is een onderdeel van de KBO - PCOB, die op landelijk niveau de belangen behartigt van mensen boven de leeftijd van 50 jaar.

Die belangen betreffen zowel de materiële als de immateriële zaken. Materieel komt de KBO op voor tal van zaken zoals de hoogte van de AOW, de hoogte van de zorgpremie en de kosten van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen bij ziekte of gebreken. Ook de hulp bij uw belastingaangifte kan hier onder gerekend worden.

Op het immateriële vlak probeert de KBO afdeling Delft via een aantrekkelijk programma van de zomer- en winterschool, met dagtochten en meerdaagse vakantiereizen en met een aantrekkelijk maandblad het leven van 55-plussers te veraangenamen

En tenslotte geeft de KBO afdeling Delft voorlichting over bijvoorbeeld computer- en laptopgebruik, het gebruik van de sociale media, de ontwikkelingen in de zorg en de wetgeving daaromheen en over vele andere zaken.

Zij doet dat in samenwerking met de Protestant-Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen en met diverse andere organisaties.

Wij kunnen uiteraard niet het hele pakket van KBO-activiteiten in een kort artikeltje uit de doeken doen maar mocht u geïnteresseerd zijn dan nodigen wij u gaarne uit om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Want, u begrijpt het al, het gaat ons om nieuwe leden omdat wij alleen gezamenlijk het beste voor onze leeftijdgenoten kunnen bereiken.

De KBO - afdeling Delft heeft een actief bestuur en organiseert voor de leden veel op het gebied van welzijn en ontspanning. De afdeling Delft telt thans ca. 550 leden.
Maandelijks worden de leden op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'INFO' die bijgesloten is bij het maandelijkse magazine.

Toevoeging  5 juni  2023

INFO nr. 6 - juni 2023, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  24 mei  2023

Programmaboekje Zomerschool voor Senioren 2023, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging  4 mei  2023

INFO nr. 5 + programma 7 juni - mei 2023, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  17 april  2023

Foto's van het bezoek aan het Museum in Gouda, zie pag. 'Fotoalbum'

Toevoeging  7 april  2023

Foto's van de Winterschool voor senioren 2023, zie pag. 'Fotoalbum'

Toevoeging  27 maart  2023

Foto's van het bezoek aan het Museum Hoekse Waard, zie pag. 'Fotoalbum'

Toevoeging  26 maart  2023

INFO nr. 4 - april 2023, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  27 februari  2023

INFO nr. 3 - maart 2023, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  21 januari 2023

INFO nr. 2 - februari 2023, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  21 januari 2023

Programmaboekje Winterschool voor Senioren 2023, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging  22 december 2022

Foto's van het bezoek aan het Westfriesmuseum in Hoorn, zie pag. 'Fotoalbum'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws
Toegevoegd 24 mei 2023