St. Agathaplein
Hofje van der Dussen
Het Klaeuwshofje
Oostpoort

Welkom

 

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE 

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

 

Hierbij wil de Katholiek Bond van Ouderen (KBO) afdeling Delft zich even aan u voorstellen.

De KBO-Delft is een onderdeel van de KBO - PCOB, die op landelijk niveau de belangen behartigt van mensen boven de leeftijd van 50 jaar.

Die belangen betreffen zowel de materiële als de immateriële zaken. Materieel komt de KBO op voor tal van zaken zoals de hoogte van de AOW, de hoogte van de zorgpremie en de kosten van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen bij ziekte of gebreken. Ook de hulp bij uw belastingaangifte kan hier onder gerekend worden.

Op het immateriële vlak probeert de KBO afdeling Delft via een aantrekkelijk programma van de zomer- en winterschool, met dagtochten en meerdaagse vakantiereizen en met een aantrekkelijk maandblad het leven van 50-plussers te veraangenamen

En tenslotte geeft de KBO afdeling Delft voorlichting over bijvoorbeeld computer- en laptopgebruik, het gebruik van de sociale media, de ontwikkelingen in de zorg en de wetgeving daaromheen en over vele andere zaken.

Zij doet dat in samenwerking met de Protestant-Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen en met diverse andere organisaties.

Wij kunnen uiteraard niet het hele pakket van KBO-activiteiten in een kort artikeltje uit de doeken doen maar mocht u geïnteresseerd zijn dan nodigen wij u gaarne uit om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Want, u begrijpt het al, het gaat ons om nieuwe leden omdat wij alleen gezamenlijk het beste voor onze leeftijdgenoten kunnen bereiken.

De KBO - afdeling Delft heeft een actief bestuur en organiseert voor de leden veel op het gebied van welzijn en ontspanning. De afdeling Delft telt thans ca. 650 leden.
Maandelijks worden de leden op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'INFO' die bijgesloten is bij het maandelijkse magazine.

Toevoeging 1-19 februari 2020

Foto's Winterschool voor Senioren 2019 / 2020, zie pag. 'Fotoalbums'

Toevoeging 29 januari 2020

INFO nr. 2 februari 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 30 december 2019

Foto's van de Kerstviering op 18 december 2019, zie pag. 'Fotoalbums' 

Toevoeging 21 december 2019

Foto's van het bezoek aan de Hermitage in Amsterdam, zie pag. 'Fotoalbums' 

Toevoeging 28 november 2019

Foto's van het bezoek aan het Stadsmuseum Woerden, zie pag. 'Fotoalbums'

Toevoeging 26 november 2019

Informatie over een meerdaagse busreis in 2020, zie pag. 'KBO Reizen'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws
Toegevoegd 15 november 2019