St. Agathaplein
Hofje van der Dussen
Het Klaeuwshofje
Oostpoort

Welkom

 

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE 

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

 

Hierbij wil de Katholiek Bond van Ouderen (KBO) afdeling Delft zich even aan u voorstellen.

De KBO-Delft is een onderdeel van de KBO - PCOB, die op landelijk niveau de belangen behartigt van mensen boven de leeftijd van 50 jaar.

Die belangen betreffen zowel de materiële als de immateriële zaken. Materieel komt de KBO op voor tal van zaken zoals de hoogte van de AOW, de hoogte van de zorgpremie en de kosten van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen bij ziekte of gebreken. Ook de hulp bij uw belastingaangifte kan hier onder gerekend worden.

Op het immateriële vlak probeert de KBO afdeling Delft via een aantrekkelijk programma van de zomer- en winterschool, met dagtochten en meerdaagse vakantiereizen en met een aantrekkelijk maandblad het leven van 55-plussers te veraangenamen

En tenslotte geeft de KBO afdeling Delft voorlichting over bijvoorbeeld computer- en laptopgebruik, het gebruik van de sociale media, de ontwikkelingen in de zorg en de wetgeving daaromheen en over vele andere zaken.

Zij doet dat in samenwerking met de Protestant-Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen en met diverse andere organisaties.

Wij kunnen uiteraard niet het hele pakket van KBO-activiteiten in een kort artikeltje uit de doeken doen maar mocht u geïnteresseerd zijn dan nodigen wij u gaarne uit om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Want, u begrijpt het al, het gaat ons om nieuwe leden omdat wij alleen gezamenlijk het beste voor onze leeftijdgenoten kunnen bereiken.

De KBO - afdeling Delft heeft een actief bestuur en organiseert voor de leden veel op het gebied van welzijn en ontspanning. De afdeling Delft telt thans ca. 550 leden.
Maandelijks worden de leden op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'INFO' die bijgesloten is bij het maandelijkse magazine.

Toevoeging  25 augustus 2021

INFO nr. 9 - september 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  10 augustus 2021

Orgelconcert Petra Veenswijkreis, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging  28 juni 2021

Dag busreis naar het Hart van Friesland, zie pag. 'KBO reizen'

Toevoeging  28 juni 2021

INFO nr. 7-8 juli - augustus 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  27 juni 2021

Programma Zomerschool voor Senioren 2021, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging  18 juni 2021

Jaarstukken 2020 t.b.v. de jaarvergadering, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging  25 mei 2021

INFO nr. 6 juni 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  20 april 2021

INFO nr. 5 mei 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  23 maart 2021

INFO nr. 4 april 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging  1 maart 2021

INFO nr. 3 maart 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 26 januari 2021

INFO nr. 2 februari 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 23 november 2020

INFO nr. 12 / 1 december 2020 / januari 2021, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 27 oktober 2020

INFO nr. 11 november 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 25 september 2020

INFO nr. 10 oktober 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 24 augustus 2020

INFO nr. 9 september 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 28 juni 2020

INFO nr. 7-8 juli augustus 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws