St. Agathaplein
Hofje van der Dussen
Het Klaeuwshofje
Oostpoort

Welkom

 

  WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE 

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT

 

Hierbij wil de Katholiek Bond van Ouderen (KBO) afdeling Delft zich even aan u voorstellen.

De KBO-Delft is een onderdeel van de KBO - PCOB, die op landelijk niveau de belangen behartigt van mensen boven de leeftijd van 50 jaar.

Die belangen betreffen zowel de materiële als de immateriële zaken. Materieel komt de KBO op voor tal van zaken zoals de hoogte van de AOW, de hoogte van de zorgpremie en de kosten van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen bij ziekte of gebreken. Ook de hulp bij uw belastingaangifte kan hier onder gerekend worden.

Op het immateriële vlak probeert de KBO afdeling Delft via een aantrekkelijk programma van de zomer- en winterschool, met dagtochten en meerdaagse vakantiereizen en met een aantrekkelijk maandblad het leven van 50-plussers te veraangenamen

En tenslotte geeft de KBO afdeling Delft voorlichting over bijvoorbeeld computer- en laptopgebruik, het gebruik van de sociale media, de ontwikkelingen in de zorg en de wetgeving daaromheen en over vele andere zaken.

Zij doet dat in samenwerking met de Protestant-Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen en met diverse andere organisaties.

Wij kunnen uiteraard niet het hele pakket van KBO-activiteiten in een kort artikeltje uit de doeken doen maar mocht u geïnteresseerd zijn dan nodigen wij u gaarne uit om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Want, u begrijpt het al, het gaat ons om nieuwe leden omdat wij alleen gezamenlijk het beste voor onze leeftijdgenoten kunnen bereiken.

De KBO - afdeling Delft heeft een actief bestuur en organiseert voor de leden veel op het gebied van welzijn en ontspanning. De afdeling Delft telt thans ca. 650 leden.
Maandelijks worden de leden op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'INFO' die bijgesloten is bij het maandelijkse magazine.

 

Mededelingen over activiteiten van de KBO n.a.v. het Coronavirus

-    Alle activiteiten genoemd in de INFO nr. 6 van juni 2020 zijn onderhevig aan besluiten van de  overheid met betrekking tot het Coronavirus.

-    De dagreis Naar het hart van Friesland (R81) gaat niet door op 6 augustus 2020

-    De bedevaart op 26 mei naar Meersel-Dreef gaat niet door, hij is verplaatst naar het najaar.

-    De 7 uur varen -  De Marktocht -  (R82)  op 10 juni gaat niet door, hij is verplaatst naar 21 augustus 2020.

Leo Persoon

Toevoeging 28 juni 2020

Regels voor de Bus Dagreis op 6 augustus 2020, zie pag. 'KBO Reizen' Deze reis gaat niet door

Toevoeging 28 juni 2020

INFO nr. 7-8 juli augustus 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 11 juni 2020

Stukken voor de jaarvergadering, zie pag. 'Nieuws'

Toevoeging 29 mei 2020

Mededelingen / wijzigingen over de geplande reizen, zie pag. 'KBO Reizen'

Toevoeging 29 mei 2020

INFO nr. 6 juni 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 30 april 2020

Nieuws over de geplande reizen, zie pag. 'KBO Reizen'

Toevoeging 30 april 2020

INFO nr. 5 mei 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 24 maart 2020

KBO reis op woensdag 10 juni 2020 -  7uur varen, zie pag. 'KBO Reizen'

Toevoeging 24 maart 2020

INFO nr. 4 april 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 5 maart 2020

INFO nr. 3 maart 2020, zie pag. 'Maandelijks blad'

Toevoeging 2 maart 2020

Informatie busreis 7 mei naar het Hart van Friesland, zie pag. 'KBO Reizen'

Toevoeging 21 februari 2020

Foto's van het bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag, zie pag. 'Fotoalbums'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws